top of page

הקשבה קשובה ודיבור מקודש

כשאת קשובה לגופך לצרכיו, למקצביו ולריתמוס של הרגע


גופך סומך עלייך ומתחילה מערכת יחסים של ביטחון ואמון


אז הוא פחות ידרך ויתכווץ


כי את כבר נאמנה


לכל העולה והמתבקש ממנו
כל תא ותא בגוף מקשיב למונולוג הפנימי ובכך מגיב


להעצמת ההבראה או להעצמת ההרס שלו.


הביוגרפיה מייצרת ובוראת את הביולוגיה של הגוף


איזה ברית כרותה על שפתייך? שבחיי הלל


או דברי ביקורת והלקאה?


את המחליטה...
Comentários


bottom of page