top of page

הריפוי המיוחל

הריפוי המיוחל

מצוי היכן שיש התנגדות

ריפוי מצוי היכן שיש פחד

ריפוי מצוי מאחורי כל כאב
האור ואנרגיית החיים תמיד ישנם וכשהם פוגשים בחסימה

יהדהדו כדיס-הרמוניה (כאב/חולי/משבר/התרסקות)

על מנת לשבור את הכלי ולהתרחב

רגשית, תודעתית ורוחנית


הבריאה כמו תאי ואיברי הגוף

נעים מכיווץ להרפיה

כך גם היא..פושטת ולובשת צורה

דרך שבירת תבניות ואמונות

להרחבת הכלים, לכיולם ולהכילם עוד מהאור


כוחה של הנהגה מצוי בלב היודע מוסר אמת וחסד

בידנו ובתודעתנו לברוא מציאות רצויה.


נכתב בהשראת שיחות עם א.נשים אשר פוגשים בכאב גדול מנשוא...

שנזכה להבין, להתחבר, להרגיש, להתמיר ולהעז לגדול...


Commentaires


bottom of page