top of page

הרס, פינוי...בינוי

טלטלה מגיעה כאשר אין בנמצא אמת

אין סימביוזה אין הרמוניה ואין

לטובת האחדות הקיומית

היא מקריסה ומחריבה על מנת שבבוא הזמן תתקיים בנייה מחודשת על תשתית של אמת אהבה וכבוד בכל היבט וצורות החי שבטבע

ואנחנו לא שונים או מנותקים מהטבע

כל החיים נושמים יחד כאורגניזם אחד

ללא מניפולציות ללא אינטרסים וללא הסתרות ושקרים והדוגמא הכי טובה לכך היא אחדות איברי הגוף

יש ללמוד ממנו ולהתפעל מניסיו יום יום שעה שעה

ולהוקיר ולהכיר תודהכל מה שלא יחזיק ברקמת האחדות סופו לנשור ולא יתקיים


הרס-פינוי-בינוי...בתוכנו ומחוצה לנו

Comments


bottom of page