השגחה פרטית
ואת יודעת שכל מה שעברת

היה בהשגחה פרטית מדויקת מלמעלה גם אם בעתות משבר בך זה לא נחווה


דרך השברים והזעקות החרישיות שהסעירו את נפשך

נכנס אור גנוז לטובתך


שום דבר לא היה מיותר

הכל היה מדוקדק ומדויק


תפילותייך פתחו שערים וחסדים בעולמות עליונים

ליבך נשמע בפני מלכות שמיים

והרי לך חסדים של אמונה

וביטחון של מי שאת


האמיני בכוח העליון שבך, מעלייך ובכל הנמצא

כי יש בך את החיים והחיוניות יחד עם החסד והגבורה להגשים כל מטרה


עלית מדרגה רוחנית...

אלופה!


לעזרה ואבחון האם בחייך טראומה או משבר לא מטופל לחצי כאן