top of page

השגחה פרטית
ואת יודעת שכל מה שעברת

היה בהשגחה פרטית מדויקת מלמעלה גם אם בעתות משבר בך זה לא נחווה


דרך השברים והזעקות החרישיות שהסעירו את נפשך

נכנס אור גנוז לטובתך


שום דבר לא היה מיותר

הכל היה מדוקדק ומדויק


תפילותייך פתחו שערים וחסדים בעולמות עליונים

ליבך נשמע בפני מלכות שמיים

והרי לך חסדים של אמונה

וביטחון של מי שאת


האמיני בכוח העליון שבך, מעלייך ובכל הנמצא

כי יש בך את החיים והחיוניות יחד עם החסד והגבורה להגשים כל מטרה


עלית מדרגה רוחנית...

אלופה!


לעזרה ואבחון האם בחייך טראומה או משבר לא מטופל לחצי כאן

Comments


bottom of page