top of page

השוואה
להשוות את עצמך ואת המסע שלך לאחרת מיותר לגמרי משתי סיבות:


האחת,

השוואה יוצרת צמצום וכיווץ ובכך מצמצמת את מי ומה שנועדת להיות

והשנייה

השוואה היא למעשה ביטוי אנרגטי המבטא זלזול בבריאה שאת והמתבקשת לעבור דרכך


לא היתה בהיסטוריה ולא תהיה עוד אחת כמותך

ראי כישורייך, הצלחותייך (רוח וחומר) ואת כל האיכויות שאת מביאה

רואה, נראית וראויה

על כל הממלכה כי בת של מלך את

אין כפילות בטבע בשום חי, צומח או דומם כי אין צורך בכך


וחוץ מזה שמלוכה זה עניין של הוויה,

לא של היררכיה...:)Comments


bottom of page