השיבה הביתה


הנשמה שלך לא תניח לך עד

השיבה שלה הביתה בחיים הגשמיים

היא מציבה אותך פנים מול פנים מול

האתגרים הקשים שלך


על מנת שהחולשות יהפכו לעוצמות


על מנת שהפחד יותמר לאהבה


על מנת שהכאב יחבר אותך לשמחה ולהנאה


על מנת שהבדידות תקרב אותך לקבלה


על מנת שהיאוש יקרב אותך לתקווה ואמונה


על מנת שתודעת הנפרדות תותמר לתודעת אחדות אישית שלך וגלובלית שלמה

ראי את עצמך

 

חלק בלתי נפרד ואינטגרלי מכל הטבע סביבך והטבע שבך


ברוכה השבה הביתה