top of page

השיבה הביתה


הנשמה שלך לא תניח לך עד

השיבה שלה הביתה בחיים הגשמיים

היא מציבה אותך פנים מול פנים מול

האתגרים הקשים שלך


על מנת שהחולשות יהפכו לעוצמות


על מנת שהפחד יותמר לאהבה


על מנת שהכאב יחבר אותך לשמחה ולהנאה


על מנת שהבדידות תקרב אותך לקבלה


על מנת שהיאוש יקרב אותך לתקווה ואמונה


על מנת שתודעת הנפרדות תותמר לתודעת אחדות אישית שלך וגלובלית שלמה

ראי את עצמך

 

חלק בלתי נפרד ואינטגרלי מכל הטבע סביבך והטבע שבך


ברוכה השבה הביתהComments


bottom of page