התאהבות באי וודאות


את יודעת את עצמך רק ברגע הזה כי ברגע הבא יכל להיות שלעצמך תהיי זרה לא תמיד ברור הצעד הבא התאהבי באי וודאות וגלי בו נוחותהזמנה לאהבה בקישור הבא

https://www.wildwoman.co.il/post/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%A0%D7%A4%D7%A9-%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94