top of page

התנועה שבפנים


תני לעצמך רשות וזכות להתחבר לשקט ולתנועת הבריאה שבפנים


תני לעצמך רשות ללכת לכיוונים של שמחה ושלווה אשר אותך מרחיבים 


תני לרגלייך וידייך את הזכות לנגן לך את ניגון שירת הנשמה


תני לעצמך רשות...וזכות

והשאירי מקום לשנות את דעתך מפעם לפעם

כי זוהי גם זכותך...

את זכאית את ראשית!

משכנו של הבורא נמצא אצלך 

והוא פועל דרכך...ולוחש

השאירי את ליבך פתוח כדי שאוכל 

לעבור(ד) דרכך


Comments


bottom of page