התנועה שבפנים


תני לעצמך רשות וזכות להתחבר לשקט ולתנועת הבריאה שבפנים


תני לעצמך רשות ללכת לכיוונים של שמחה ושלווה אשר אותך מרחיבים 


תני לרגלייך וידייך את הזכות לנגן לך את ניגון שירת הנשמה


תני לעצמך רשות...וזכות

והשאירי מקום לשנות את דעתך מפעם לפעם

כי זוהי גם זכותך...

את זכאית את ראשית!

משכנו של הבורא נמצא אצלך 

והוא פועל דרכך...ולוחש

השאירי את ליבך פתוח כדי שאוכל 

לעבור(ד) דרכך