top of page

התרת חסימות, ריפוי ובריאת מציאותאם את כאן, סימן

שהאלוקות רוצה וצריכה אותך כאן גם את חושבת אחרת

אז אפשרי לרוח להוביל אותך

ולהשכין שלום בין כל חלקייך

תפקידך להיכנע ולהרפות למי שהינך

ביושרת הלב ולצעוד על פי ליבך ונשמתך.

יושרה אמת וכנות מול עצמך היא היא החירות האולטימטיבית והיחידה שיש

דרך הסרת הקליפות והזהויות שנדבקו לנפשך מתוקף עברך.


את יכולה לצאת לחירות שלמה

ולברוא מציאות רצויה המקיימת את כל הווייתך


ריפוי מאפשר

לאנרגיית החיים לזרום למערכות הגוף

בהרמוניה וסינרגיה

הלב נפתח, האמון חוזר והתדר משתנה.

מתדר של הישרדות לתדר יצירתיות

ולבריאת מציאות מיטבית


הבראה ובריאה במיטבה...לחצי כאן להתרת חסימות, ריפוי מיטבי ובריאת מציאות חייך מעתה והלאה:


https://www.wildwoman.co.il/Comentários


bottom of page