top of page

ובחרת בחיים

סוגרת שנתיים של הליכה אל ארץ לא זרועה הליכה במדבר

כשהיו הרבה ימים שמים לא שטפו והרוו

שצער ליבי שרף אותי יותר מכל מכת חום

ובעיקר כשרציתי שרגליי יכשלו

ולא אמשיך הלאה אך גם לא אחזור אחורה ואף אם רגליי יכשלו...

רציתי הביתה

לבית האמיתי שממנו הגעתי

ביקשתי, זעמתי, זעקתי את צעקתי

אבל לזו לא נעניתי ואולי טרםבמקום, נשלחו אליי

זוג עיניים טובות

ידיים תומכות

ואל אחד

שלא עזב


אז גם אני לא עזבתי אותי ובכל יום בוחרת במודע בחיים!!


לא ברור לי מאיפה היו לי כוחות לצעוד שנתיים בשיא החושך, החום, הקור ובשיאם של רגעי כאב

לא ברור...לא הגיוני...לא שפוי

נפלתי וקמתי

נפלתי וקמתי

נפלתי וקמתי


קמתי לבנות בסיס מחודש לחיי בארץ ישר-אל כי תזכורת על רגליי מלפני שנים שקעקעתי יעד-אל

ראשי תיבות;


יהלי עופרי דני איתי לירן


בונה לי ולנו בית מקודש, מקדש חדש

דרך מירוק הלב

ראייה והכרת הטוב והיש

הסליחה והחמלה

עם אהבה לעולמי עד ללא תנאי או התניה


מזל טוב! שנה שלישית בפתח

פעמיים כי טוב...

Comments


bottom of page