top of page

והיא שעמדהאשמה, האשמה, חרטה וטעויות

האם האמונה האשלייתית של החלק האגוצנטרי באישיות


הם כולאים את פעימת הלב החופשית והרצון הנשמתי הגבוהה בממד דחוס ומצומצם


אין טעויות אלא רק התנסויות

(התנסות=נס)

אין אשמה וחרטה

(אשמה מובילה לעונש ועונש מצריך כליאה)

כי את חלקי הפאזל של חיינו איננו יודעות ומכירות בשלמותו


אנו נמצאות בדיוק במקום

שאנו צריכות להיות


לכן

לשחרר שליטה

ולאפשר ליקום/בורא לתמוך בנו

ולכוון אותנו מתוך קריאה פנימית נישמתית

גם אם תכוניותינו (האגוצנטרים)

שונים בתכלית מזו של הנשמה


כיוון שהאגו יכל תפוס רק מה שעלול להפסיד ולא מה שעשוי להרוויח


להוציא את עצמנו מהעבדות של האגו

ולתת לבריאה להגיד את דברה...


התמסרנו ועלינו מדרגה


עבדות היינו..היינו

עתה בנות חורין...


לחצי כאן כדי לבדוק האם את מאוזנת רגשית


לחצי כאן כדי לבדוק האם את חיה חיים חופשיים?
Comments


bottom of page