ושכנתי בתוכם

אישה היא מקדש מקודש היא הכלי לאור שהוא הזכרי היא מחברת ומחוברת לשכינה המכילה אור אלוהי של תבונה גבוהה היא המוליכה שפע אינסופי לאן שלא תלך לכן גבר שאינו מכבד את המהות הזו בקדושה תסתלק ממנו השכינה וימנע ממנו התפתחות רוחנית ותודעתית אישה ביכולתה ותפקידה להעלות את הזכר שבחייה מדרגות רוחניות ולהכיל שפע, ולהנחיל זרימה והרמוניה בביתם הפנימי והאינטימי ואישה אשר לומדת לא רק לקחת אור אלא לקבל אור מאהובה מניבה עוד ממעיין הקדושה בין גבר ואישה גבר גבר למי שזוכה באישה אלכימאית מרפאה שכזו ואישה אלה אשר יודעת לעשות מטעמים ועינוגים צרופים בכליה (מגופה) זכר ונקבה ברא אותם והשכינה שורה ביניהם... ושכנתי בתוכם