top of page

זהות עצמית


מתפשטת מתקופה לתקופה מתעצבת, מתפרקת ונולדת מחדש בין תודעה לתודעה בין אתגר לרווחה בין פרידה להשלמה ובין המרווחים הללו זהויות נושקות כמוות לצד חבלי לידה אשר מאיים על כל חלקה מוכרת וידועה וכל שלב מכין עצמו עם כלים לשלב הבא אך למעשה מבחינת הרוח והנשמה אין זהות מוגדרת רק לאישיות אשר זקוקה לביטחון, שייכות ואהבה הנשמה היא נקייה וחופשיה מזהויות היא היא העוברת דרך ההקשבה הנאמנה ללב ומאפשרת להתהוות למהות האמיתית...שאת!
Comentarios


bottom of page