top of page

זה מה שזה


התרחישים בחיינו שאנחנו חווים

הם ללא משמעות


הם נעשים משמעותיים כשיש לנו עליהם

מחשבות היוצרות פרשנויות של מסקנות היוצרות אמונות


אך האמונות הם לא בהכרח

האמת

כתוצאה של התרחישים


כל דבר שקורה, זה מה שזה.

המיינד/אגו והדמיון שלו יוצר מסקנות מתוך פרשנות ומשמעות שניתנה להם בעקבות חוויות העבר וזיכרונם

ומשם עלול להופיע גל של רגש


אך אין קשר בין הרגש לתרחיש שקרה.

הרגש עלה כי ניתנה פרשנות סובייקטיבית מתוקף חוויות העבר

או מערכת האמונות


זה, מה שזה! התרחיש הוא התרחיש!

כל מה שמעבר לזה הוא סובייקטיבי

ולא בהכרח האמת


אנחנו נוהגים לשפוט בטוב ורע,

גדול קטן, מואר חשוך וכן הלאה...


חשבו כמה סבל, כאב וחולי היה נחסך

לו, לא היינו מסיקים מסקנות ולא היינו לוקחים

באופן אישי סיטואציות במסע החיים


לכן אין באמת בעיות...רק הזדמנויות

כי כל אמונה מגבילה שמתגלה מגיעה בסופה כהזדמנות ללמידה,

צמיחה והתרחבות

מתוך האגו הסגור ולעבר הרוח הפתוחה


היכן שמערכת האמונות נבדקת ונחקרת

החופש יכל להיות ולהתקיים במלוא הדרו וללא כל התניה

Comentarios


bottom of page