top of page

זוגיות מקודשת

אינטימיות מקודשת בין בני זוג מתחילה כשישנה לקיחת אחריות על האנרגיות השונות והמשלימות בין ושל השניים וההבנה של כל אחד.

איכויות כמו תקשורת, אמון, כנות, כבוד וקבלה הם התשתית לזוגיות בריאה ומצמיחה.


מיזוג של שני הגופים (הפיזיים) הוא חילוף וערבוב גם אנרגטי, רוחני ורגשי המשפיע על כל אחד מבני הזוג, כלומר לא רק הגוף הפיזי משתתף, משפיע ומושפע אלא גם הגופים האנרגטיים/הרוחניים משתתפים מאחר והאדם מורכב מגופים רב ממדים.

אדם= אלוהות+דם

היכן שמצויה המודעות לכל חלקי האדם מצויה גם הרוח, האלוהות.זה כנגד זה ברא האלוהים

האנרגיה הנשית-נקבית היא אנרגיית החיים הפוטנציאלית (מקושרת לצ'אקרת המין) להוליד עוד מאנרגיית החיים ובין היתר, חיים ויצירה בכל רגע ורגע.

היא האלכימאית דרך הוויתה המכילה והמעניקה רחם (חסד ורחמים) למצע הבריאה ויצירה וכאיזון לזכרי (גבורה ודין), חסד ורחמים כנגד דין וגבורה.

צ'אקרת המין אחראית על מערכות יחסים, מיניות, פריון, תשוקה ואנרגיית חיים.

היא המרכז של קודש הקודשים ליצור את נס הבריאה-חיים והמעניקה ויטאליות/חיוניות לחיים ובם.


היא הנוקבא-הכלי לאור (לזכרי) להתעבר בתוכה

ורק כאשר היא תרגיש מספיק בטוחה בליבה, גופה ואיברה יפתחו לקבלה והכלה של הלב הזכרי ואיברו עבורה ועבורו


על פי התורה הסינית;

יין-נקבי

יאנג-זכרי

היין והיאנג אנרגיות שונות באיכותן אך משלימות ולכל אחד ישנו קיום מועט מהצד הנגדי והם אינם מבטלים או חוסמים את הקיום של האחר

(והכל כמושגים יחסיים)

על פי תורת הקבלה;

הזכר הוא הרצון לתת ולהשפיע. הוא האנרגיה הדומיננטית המעשית והרציונאלית.

והנקבה היא הרצון לקבל, המכילה, היא ההוויה והחיבור לרגש.

האיחוד והאיזון ביניהם הוא המלאות והשלמות אשר מעניקים זרימה והרמוניה לקשר ובמרחב האנרגטי ביניהם.
באם הלב סגור (צ'אקרת המין תושפע מכך) אצל אחד מבני הזוג תורגש חסימה (בד"כ לא מודעת) אשר תמנע חיבור רוחני ורגשי ואף תשפיע על שאר תחומי החיים מאחר והלב הוא המקדש של האמון והאותנטיות.

בנוסף צ'אקרת המין תופשע מכך.

להתקלף למערומי ומעמקי הלב מצריך תקשורת פגיעה, בניית אמון, ובעיקר סליחה והרפיה מהיסטוריית הכאב של הסיפור המוחזק.


אינטימיות מקודשת הוא מרחב בטוח לתקשורת לשני האנרגיות לרקוד, להביע, לפרוק, להיטען, לאזן ואף לרפא כשמניחים כוונה ומגיעים בהרפיה למה שבנמצא. לכן כל אחד צריך לרצות לקחת אחריות ולרפא בעצמו ובעצמותו כאב ולבוא למרחב המשותף חשוף, קשוב, פנוי ונוכח.
וכשהכלים פנויים

האור- החלק האלוהי שממלא כל חלל לא נחסם בעקבות חסימה רגשית ומתחולל ריקוד ומיזוג לחיבור רוחני ולא רק חומרי שאין כדוגמתו והרגשתו


אישה= איש + ה'


קצת מהמקורות של רבי עקיבא:

איש ואישה שזכו שכינה ביניהם זוכים לשלמות רוחנית גדולה יותר מהיותם נפרדים וממילא כל עבודת ה' שלהם הן בתפלה והן בעבודת קיום המצוות, נעשות יותר בשלמות ולכן בין איש ובין אישה שְׁמָם מורכב מהמילה אש שהוא הכוח המניע בעולם, מצורף לאש שם הוויה, שמספרו חמשה עשר, המציין את חמש עשרה הדרגות בהן יורד השפע האלהי מלמעלה עד אשר הוא מגיע לארץ, (כפי שביאר רבנו בחיי, בתחילת פרשת תרומה). לומר, שכוח הפעולה הארצי מחובר עם העולם הרוחני העליון, דבר המשפיע על כל הוויית החיים, הגשמית והרוחנית ומאפשר לשני בני הזוג להתקרב לבורא העולם ולקיים מצוותיו ביתר שאת וביתר שלמות

הערה: על פי הקבלה המילה מצווה-מתכוונת לצוותא-איחוד/אחדות ולא רק למילוי המצוות שהרי גם הן מקרבות לאחדות והשכינה היא החלק הנקבי

של הבריאה/האלוהות.


השלמות לאינטימיות וזוגיות שופעת-משפיעה ומלאה דרך ריפוי הלב והגוף מבקשת לקיחת אחריות, תקשורת חשופה, קבלה וכנות עם כל

'הטוב, הרע והמכוער'... להיות ולקבלו כפי שהוא.

ועוד דבר חשוב בזוגיות מיטבית, היא האפשרות והיכולת להביא את עצמי כפי שאני בכל רגע לתוך הזוגיות מבלי לחשוש/להתכווץ/למנוע מעצמי להיות מי שאני...


איחוי ואיחוד ברוח ובחומר מלא ושלם אל עצמם וביניהם

'איש ואישה זכו שכינה ביניהם'...פוסטים נוספים על מערכות יחסים וזוגיות:
לשחרר ציפיות


הקשבה נקיה במערכת יחסים
לתוכנית ההתמרה העצמית לריפוי ובריאת מציאות רצויה ניתן ללחוץ כאןKommentare


bottom of page