top of page

זמן גאולהמזה כבר תקופה אנחנו נדרשים לגאול את האגו ותפיסותיו המיושנות, המפוחדות והמפוצלות מתוכנו.

ומחוצה לנו,

אי ציות לתאגידים, מוסדות, ממשל וכו' אשר רצו להשאיר אותנו בתודעת חשכה=שכחה, עבדות, ופחד

ולכן כל אחד.ת מחויב.ת לדרוש את ריבונותו כבן.ת חורין מעצם לידתו.ה


אנחנו לא באמת חסרים בדבר

ותודעתנו באחריותנו

וזו רק אשליה מתוך הפרשנות והתפיסות של חוויות חיינו ומתוך המטריקס .

להסיר מיסוכי דעת ולתת הדעת דרך שאלת שאלות, סקרנות וחקירה בכל נושא בחיים.


התעוררות מאשליית המציאות כפי שנתפסה ומכל הפרדיגמות בעולם הישן בכל תחומי החיים

משתחלפת בתודעה שלמה ואחידה של תודעת האחד בתודעה החדשה המתבקשת להיות דרך האינדיבידואל

כי בצלמו נבראנו


התעוררות משמע לחיות בכוונה ומתוך מודעות

תשומת לב-תנועה שהיא מתוך קשב הלב ולהיות נאמנה למקור


ואם כבר חסרון, נחווה הוא מתוך הדואליות אשר מזכירה ומעירה למהות האהבה, השלמות והאחדות


יש להאיר אור חזרה כמו שהבורא מתוכנו ומעלינו מאיר בנו ונופח בנו פעימות חיים


לבקש ולהתפלל על מהות ול(ח)היות

אהבה, ביטחון, שלווה אשר לא מותנה בדבר חיצוני

היא היא ההוויה של המקור בעולם דואלי ושלם בו זמניתYorumlar

Yorumlar Yüklenemedi
Teknik bir sorun oluştu. Yeniden bağlanmayı veya sayfayı yenilemeyi deneyin.
bottom of page