top of page

זמן התכנסות פנימה

עודכן: 20 בספט׳ 2021

בכולנו מערכת ערכית-מוסרית

אשר מנווטת לנו את המסע האנושי

ערכי ליבה הם הנכסים של הערך והזהות העצמית ומתקופה לתקופה עשויים להתחזק, להשתנות ולשנות כיוון מסע.


וכשהדרך והכיוון אובדים עשויים להרגיש חוסר מנוחה ושמשהו אינו עובד כשורה...


יש לחזור לאותם ערכים ולעשות את העבודה פנימה במקום להשליך על ואל העולם החיצוני

כי הרי שנולדנו עם מתנת הצופן והמצפן הקיומיים

לכן יש רק לדייק בעבודת המידות פנימה

ולהיות פחות בהשלכתיות....


זמן שיפוצים ותיקונים של הנפש פנימה


למידע נוסף ודיוק עבודת המידות בקישור:Comments


bottom of page