top of page

חוזה של אחדותכשתחתמי על חוזה האהבה ללא תנאים

עם הבריאה ועם עצמך

את תתחילי לראות את עצמך באחר

באור אחר ולא ניפרד ממך

את תסתכלי מבעד עיניים שרואות טוב

ללא כל עוינות ושיפוטיות

את תקבלי כל איבר שבגופך בשלמותו

ותזיני כל תא בחמלה 


את תתאהבי בחיים

ולא תדחי שום רגש או מחשבה

כי את מבינה שאת מעבר לגוף ולמחשבה

את זו המיסטית שתמיד היתה ותמיד תהיה

הגעת להבנה

שמה שלמעלה כך בלמטה

מה שבמיקרו כך גם במקרו

כל החיים נושמים יחד

תודעת אחידות ואחדות

מתגלה בך ומולך


אהבה ללא תנאי היא אהבת הבורא

והיא אהבתך


Comments


bottom of page