top of page

חוסר המושלמות

למצוא יופי בתוך חוסר השלמות שבחוץ

זאת לא בעיה

זו השקפה

אך למצוא יופי בתוך הדופי שבפנים

זו החלטה

לבחור באור ובאהבה גם כשחשוך

במרתפי הלב

ולאהוב כל פינה מוצלת ונטושה בגוף ושל הגוף

זו החלטה אמיצה


כיוון שככל שהאור חושף ונחשף

כך נחשף גם החושך במערומיו


לעשות שלום וקבלה עם השדים שבפנים

עדיף מאשר להדחיקם


'להתאבד' על החיים בעודך בחיים

נחווה כפחד מוות

אך מחייה מחדש


מפחיד ומומלץ

ולא לאמיצים בלבד
Comments


bottom of page