top of page

חופש ושלוות הרוחהעבר ייקח אותך לטינה, לאשמה ולכעס

העתיד ייקח אותך למצבי חרדה

ושניהם מנוהלים מהאגו


היזכרות בחוויה כואבת של העבר

מעיבה ומשליכה על ההווה

והתנגדות לאי וודאות מחשש העתיד

הם מצבים של אי שפיות

כי מוח שחי בפולריות לאורך זמן

הוא מוח בדיס-הרמוניה


התעסקות בעבר והעתיד הם כליאה לנפש ולרוח

והנוכחות והערות הן הפורטל לחופש


חופש ושלוות הרוח מתקיימים בכל עת

לעומת האגו שטרוד ואחוז בהבלי הבלים

חוץ מהאמת


אין צורך להילחץ

כולנו על הרצף...אין מושלם

כיוון שעצם המודעות לכך מחזירה לאיזון והרמוניה


לקבלת השאלון החינמי -

האם בחייך את חופשיה?

לחצי על הקישור:Commentaires


bottom of page