top of page

חיבור לאישה הפראית
הוא חיבור לאישה הסקרנית הלומדת וחוקרת את גופה ונפשה


היא יוצאת למסע ממנה ועד אליה

הן בפיזיקאליות המרכיבה אותה והן במטאפיזיות שלה


האישה הפראית היא שהגיעה לעולם כתינוקת וילדה עוד לפני שהתניות החברה השתלטו על מוחה וגופה


האישה הפראית מחוברת לעצמה לטבע שהיא.

היא מבקשת להתחבר לנשיות ולמיניות שלה ולהבין את עצמה אל מול העולם ומערכות היחסים שלה


האישה הפראית לוקחת אחריות על חיה ויעודה ובוחרת לחיות מתוך יושרת הלב שלה והאותנטיות המתקיימת בה בכל עת


האישה הפראית בוחרת לענג את עצמה מתוך ההבנה שגופה ובמיוחד היוני(פות בסנסקריט) שלה הוא קודש הקודשים של גופה


האישה הפראית דואגת לחיות מתוך מהות של אהבתה אליה בהקשבה וכבוד לכל חלקי האני שלה


האישה הפראית היא שילוב של רכות, נחישות, עוצמה, אירוטיקה ועוד על מה שבא לכן להוסיף....


האישה הפראית נוכחת בגופה בנשימתה ובנשמתה ובאה אל חיה באמת, במודעות, מלאות ושלמות בדיוק כפי שחזתה הבריאה עבורה!


מוזמנות לאתר ולבלוג

האישה הפראית הערה:
Comentários


bottom of page