top of page

חיבור לרוח

רוח יכולה להישאר בגדר רעיון וקונספט

בשכל הישר

היא תהיה שווה לקליפת השום אם היא עוקפת את הפגיעות והפציעות של הנפש הרכה

להתפלסף עם הרוח ללא חיבור לגוף ולכוונת הלב עלולה האישיות ללבוש עוד אישיות ולגרום לפיצול ותסכול

כי הרי יש פער


אז ראשית יש להכיר בכך

ואז דרך הסכמת הלב בריתמוס האישי שלו

הגוף יכיל ויוריד את הרוח לארץ ומשם

השינוי והטרנספורמציה האינטגרטיבית

בין האינטלקט, לרוח וללב יתרחש


סבלנות ואומץ לב....


Comments


bottom of page