חיבור לרוח

רוח יכולה להישאר בגדר רעיון וקונספט

בשכל הישר

היא תהיה שווה לקליפת השום אם היא עוקפת את הפגיעות והפציעות של הנפש הרכה

להתפלסף עם הרוח ללא חיבור לגוף ולכוונת הלב עלולה האישיות ללבוש עוד אישיות ולגרום לפיצול ותסכול

כי הרי יש פער


אז ראשית יש להכיר בכך

ואז דרך הסכמת הלב בריתמוס האישי שלו

הגוף יכיל ויוריד את הרוח לארץ ומשם

השינוי והטרנספורמציה האינטגרטיבית

בין האינטלקט, לרוח וללב יתרחש


סבלנות ואומץ לב....