top of page

חיה בסרטהאמונה שמשהו או מישהו טוב יותר

מהאחר היא אסון של בדיה

המחשבה שרגש היא האמת האבסולוטית

היא היוצרת החרדה

ההצמדות והאחיזה בעולם החומר

לעומת החופש המתקיים ללא התניה

מתקיימות בהעדר בינה


הדואליות והאחיזה היא מקור כל סבל ואשליה

הכל כבר מסופק ושלם ומלא משחר הבריאה


כמו מכלול התאים בגוף האחד

לובשים ופושטים צורה

כל החיים נושמים יחד

ובו זמנית הכל בתנועה ונח בשלווה

כל הטבע הכולל גם אותך

נושמים וחיים יחד איתך


אלו לא מילים נמוכות

או גבוהות

הן לא עמוקות ולא שטחיות

אלו מילים

שבשלמות הן דבקות

ובנשמה שלך נחות


כמו הטבע המשתנה אט אט

ובהתאם לעונות

בשינויים ובתנועות שאת עוברת

היי עם עצמך רכה ואדיבה

אל תתנגדי אל תיצמדי לשם או הגדרה

על נפשך אל תכבידי ותפצלי

כי כמו הטבע

את תמיד מספיק טובה

את האמת המושלמת בהתגלמותה

ורק לנגד עינייך מתרחשת האשליה

אל תזדהי עם הסרט שמוקרן לך

אלא זהי בך שלמות ומלאות של רוח

והוציאי את עצמך לחופשיCommentaires


bottom of page