top of page

חיים מאושרים, הכיצד באמת?

רובנו חושבים.ות שאנחנו חיים אותנטיים

אבל האמת שאנחנו חיים חיים מתוכנתים ממוסכים והולכים סומא בעולם, עד...

עד שמתגלה אחרת

עד שישנו משבר

עד שמתגלה מחלה

עד שמופיע כאב מפלח


למידה זו , הלומדת וצומחת מתוך כאב וייסורים שייכת לעידן שממנו אנחנו כבר שבענו ואף הקאנו די והותר


כחברה אנושית אנחנו עוברים עידן

שריצה וחי על פי ציפיות של אחרים

לעידן גן עדן ועדנה...לעידן של חירות

וסוגרים פער בין האני הנשמתי- הרוחני לבין האני בחומר-האישיות

עד שכבר לא יהיה פער והרוח תשלוט על כל יצירה והאישיות תהיה בשירות הנשמה וכשזה יקרה כאב צער וייסורים כבר לא יהיו מנת חלקנו.


לחיות על פי היושרה הפנימית והקשבה לגוף, ללב ולרוח

מצריך אומץ תעוזה והתמודדות מול פחדים, חרדות ושאר ירקות אפילו בבחירות ובהחלטות הכי קטנות של החיים.


לצאת מהפרדיגמות של החינוך ואף התרבות שהועברו בירושה

מאפשר חיים מאושרים, מפוארים ובעיקר אותנטיים וחופשיים


על מנת לצאת לחירות אמיתית, להיות מי שאת ולהגשים את כל מהווי נפשך לחצי כאן:


Comments


bottom of page