top of page

חירות מכאב

יגיע היום ואת תשובי מהגלות שבחייך ותרוממי קומתך ותזקפי לזכותך את כל האבלות והדלות שעברת ושממנו צמחת כמו הזרע שמאופל האדמה נאחז בליבה אשר מחבקת אותו ופוקעת בו חיות וחיים ביום הזה את תחבקי חזק את הלב ולא תשובי יותר אל מחוזות כאב וכל אשר עינייך יראו אור יהיו מתוך השמחה הקיומית שאינה תלויה בדבר או באיש וכל אשר יעסקו ידייך יהיו לשם שמיים... רוחך, נישמתך מן העפר שבת אלייך לליבך ולמהותך הגבוהה עלית מדרגה אשת חייל מי ימצא


2 תגובות

2 comentarios


Lee Masas
Lee Masas
08 mar 2022

זה הדבר הכי מעודד ומעורר השראה שקראתי. תודה לך

Me gusta
liritherapy
liritherapy
09 mar 2022
Contestando a

תודה יקירה שמח לי בלב שהתחברת. תודה על השיתוף הכנה שלך🥰🙏

Me gusta
bottom of page