top of page

חשוב לי להגיד לך....שהערך שלך לא מותנה בכמה את רוצה או חושבת שאת צריכה להשתנות ולתקן.

הערך שלך לא תלוי באם את רוחנית יותר, אינטלקטואלית יותר או כל הגדרה אחרת שאת נותנת לעצמך.

הערך העצמי שלך לא תלוי באיזו סביבת אנשים את נמצאת בה או

איזה בן זוג יש בחייך.


הערך העצמי שלך עומד בפני עצמו והוא איננו מעורער על אף העבר, ההווה והעתיד שלך.


קבלה עצמית היא לאהוב ולחבק את כל סך החלקים בך.

הטובים, הפחות טובים והמכוערים.

בכולנו יש אור וצל. והוא סך השלם.

תארי לך שאיבר בגוף היה דוחה איבר אחר, כל המיקרואורגניזם

היה יוצא מאיזון.


אמצי לחיקך גם את הרגשות הפחות מיופייפים והקשים לעיכול כי הם חלק ממך ויחד עם זאת אל תתני להם לצבוע את כל קיומך

אל תדחי שום חלק ממך!!!!!


חבקי בך הכל מהכל ומשם הדרך שלך פנויה לשינוי שיבוא על דרך החיוב.


זכרי,

בצלם אלוקים נבראת ואת שגרירה של אור, אהבה וחמלה אינסופית שאינה מותנית או תלויה בדבר.


אל תזלזלי באינטליגנציה הגבוהה שבך,

אמצי אותה לחיקך, הסירי חומות ומגני לב וראי אותך, שלמה, מוארת, אהובה ועטופה משחר הבריאה.


אולי כל זה נשמע לך קלישאה אחת גדולה ואינך במילים הללו מאמינה.

אבל אני מאמינה בך, רואה אותך.

ואת נראית ורואה, בחרי לראות הכל כנס ופלא כשאת במכלול הטבע והגובלן השלם של הבריאה.


והרי לך יקירה,

אהבה עצמית, החופש האולטימטיבי וקבלה במיטבה!!


נכתב בהשראה והמון אהבה בעקבות הטיפולים מהקליניקה :)


Commentaires


bottom of page