top of page

חיבור מהעליונים לתחתונים-ט"ו בשבט

בערב ט"ו בשבט

שימי כוונה לשתול זרעים

המגיעים משורש נשמתך

מההוויה הכי עמוקה שאת


שימי את כוונת הלב

לצמוח ולא מתוך כאב

אלא מתוך למידה מיטבית,

מאורות שנכנסים לכלייך

ומאירים בך יכולותייך, כישורייך ומתנותייך לעולם


שימי באדמתך זרעים טובים ומניבים פירותם בעתם

שימי את הרוח שלך והפיחי בהם בריאה וחיות

שימי את חותמך ומשאלות ליבך


שימי בה את שליחותך והשפעתך


ואור נישמתך יאיר וינוק מהמקור שאת

לחיבור חדש אשר יניב פרי מואר באמא אדמה ...


משתפת בטקס שעשיתי לפני שנה בט"ו בשבט ובעקבות הטקס התגשמו בעתן משאלות ליבי וחלקן בהתהוותן :)כתבי בפתק זרעים שתרצי לשתול באדמה.

התכווני לליבך לפני שאת מביאה את רשימותייך על כתב (מטרותייך, משאלות ליבך וכוונות ליבך)

ובסוף הטמיעי ושתלי את הפתק באדמה בתפילה והכרת הטוב שהכל יניב פירות לטובתך ולטובתך העליונה.


שבט- שיהיו לך בשורות טובות, אמן!


Comentarios


bottom of page