top of page

יושרה כדרך לשמחהיושרה היא כנות אל מול עצמי

היא הדבקות לדברי ורחשי הלב

היא היא המוליכה לדרך ישר (יושרה)


ולמעשה האחר ישקף לי את רמת האינטימיות שיש לי עם עצמי ואם יעלה למולו פחד להיחשף ולחשוף הרי שזה הפחד במסכת הסתרה כלשהי


והיא לא אחרת מאשר מסתירה את

הפחד מדחייה, נטישה

ואזכור מתוך המקום של הילדה הקטנה


אז הבחירה בידי האם להוריד מסכה או להמשיך בדרכה הפצועה

(של הילדה המנהלת את הבוגרת)


ואולי זו הזדמנות מרהיבה

לטפל טיפול שורש (בפחד)

ולהביא לשם חום ואהבה שאינה תלויה באחר ואשר נאחזת בו כדי לקבל אישור הכרה ואף אהבה


לקבל אותי ללא תנאי על כל פגיעותיי

מקרב אותי אליי

וכמובן גם אל האחר


כמה מרנין ושמח ללב לפרק את הדריכות שבהסתרה


פורים בפתח...תזכורת

לחיות ביושרה ושמחה :)
Comments


bottom of page