יחוד יחודי

אל תביאי רק את גופך ליחוד שבינו לבינך הביאי את השמים שבך הביאי את הארץ שבך הביאי את הגלום והפראי הביאי את עולמך הרגשי הביאי את כוונת הלב והביעי מתוך פנימיותך הביאי את הנשיות הביאי את החושניות הביאי את רוח השטות והביעי את האותנטיות אל תביאי רק את גופך ליחוד הביאי והביעי את כל מי שהינך למרחב המקודש החי והפועם שבינו לבינך