top of page

יחסינו לאן

יחסים אינטימיים עלולים להתקיים בהסוואה להמון היבטים בנפש חסרה

יכלים להגיע כתחליף לקבלת אהבה והכרה

יכולים להיות כריצוי והרגשת שייכות וכדומה

במיוחד כאלו המזדמנים והזמניים


כאשר חילופי אנרגיה מזדמנים מותירים את הפצע הרגשי תחת פלסטר ולא מטופל מהשורש ותחושת המרירות, הבדידות והריק עדיין מהדהדים פנימהביחסי מין המונעים מתקשורת ואינטימיות אותנטית וחשופה

תקדש את המרחב בינו לבינה

(לאו דווקא מילולית)

ריקוד של תקשורת

של הקשבה והכלה

של נתינה וקבלה

של קצב אישי

של גבולות וחופש

ושל ההיבט הרגשי באם עולה הוא

ואף יתרפא...


כמו כל שחרור של אנרגיה

זהו תדר מוחלף ומועבר

ולכן יש לכבד את

הגוף, הרגש והרוח

מה נכנס ומה יוצא?

כיוון

שחילופי אנרגיה נשארים בגופים הרגשיים עוד הרבה אחרי הנעשה ויכולים להותיר רשמים רגשיים של האחר באחד


שימת לב לגוף ולרגש לאחר מכן עשויה להיות עדות נפלאה לשיקוף פנימה, ריפוי וצמיחה משותפת לאינטימיות

אישית וזוגיתKomentarze


bottom of page