top of page

ימי קורונה


בחודשים האחרונים העולם נשלח

לריטריט של חקירה ועומק אישי

ובינאישי. נשלחנו לבדוק ולהתבונן על אמונותינו.

נשלחנו לשאול על חיינו, מהותנו ויעודנו ובעיקר מהי מטרת ומהות החיים.

אנחנו עדים לתקופה היסטורית שלא היתה כקדמותה כיוון שכל ענייני הקורונה חלים על כל הפלנטה כולה

אנחנו דור שעובר טרנספורמציה אישית, בינאישית וגלובלית


אז רגע לפני...

לפני שאנחנו רצים בשם הלב 

אהבה והחמלה להתאחד

לפני שאנחנו מתאחדים שוב

אנחנו צריכים להשבר

לשבור תבניות ישנות

לשבור פרדיגמות קורבניות


לפני ששריר מתרחב 

הוא נהרס, התאים הישנים

מתחלפים באחרים


כך גם שריר הלב....

Comments


bottom of page