top of page

יציאה לאור...הספר שלי


לפני 9 חודשים בדיוק

חתמתי עם הוצאה לאור

עבור הספר שאני רוצה להוציא

לאוויר העולם.


הגיגיי כתיבה שנכתבו ונפרסו על גבי 5 שנים....

ולא יכולה שלא לחשוב כמה מדויק הוא יוצא לגבי הזמנים

שבהם אנחנו מצויים,

יציאה לאור והתעוררות הקולקטיבית הגדולה שבדרך...


ב"ה הספר יצא בימים הקרובים

לאחר התיקונים הסופיים!


לאלו שירצו לרכוש יהיה

ניתן לרכוש מהחנות באתר

או ישירות ממני!


אחלו לי בהצלחה

מתרגשת ברמות של יולדת וכלה...חחחח :)

תגובה 1

1 Comment


סצ'רדוטי בתי'ה קלרת
סצ'רדוטי בתי'ה קלרת
Jan 03, 2021

הצלחה מבורכת לכלה היולדת,אשרייך💜🙏

Like
bottom of page