יצירה מחודשתבהתחלות וביצירות המחודשות שלך

לא תסכימי לנוע ממקום מזויף לגופך,

רוחך ונפשך

גם אם עולים כמיהות וכיסופים אשלייתיים מימים ימימה...

את תזהי אותם ופחות תזדהי איתם


התדרים העדינים והחדשים

מנווטים אותך ליצירה מחודשת של חייך ובחייך

הם שומרים עלייך ועל תנועותייך

הם שומרים דרכייך...


יצירה מחודשת מבורכת!