top of page

כאבי גדילהכל נשמה שמחליטה לרדת לפלנטת ארץ

מגיעה עם המתנות, האיכויות ועם האתגרים שהיא רוצה לחוות ולכן

אף אחד לא חף ממשברים ומחוויות טראומטיות

מי יותר? מי פחות?...


ובחוויה האנושית רגשית בכולנו מנעד הרגשות

וכל הפואנטה כאן היא להרגיש ולחוות את משחק החייםאך מה קורה שישנה חוויה רגשית טראומטית לא מודעת שהודחקה?

מה קורה בעתות משבר?...

המשחק הופך פחות כיף


כיוון

שלמעשה החוויה הרגשית המודחקת מנהלת את החיים לא במודע דרך הלך הרוח, דפוסים ואמונות

העלולים להשפיע ולא לחיוב גם על הגוף הפיזי ועל ההתפתחות האישית רוחנית.


חופש אמתי הוא החופש לרפא ולשחרר את הדפוסים והפרדיגמות מלנהל את החיים.

חופש אמתי הוא לשחרר היצמדויות נפשיות למיניהם מפחד להרגיש את הכאב הישן.

חופש אמתי מתחיל בהסכמה להחלים ולהרגיש הכלללל...

את הטוב, המר והמכוער


מניפולציות על תרחישים,

אחיזה באנשים, חומר, אמונות, דפוסי ריצויים, שליטה, שקרים וכדומה,

מותירה את הגוף-נפש-רוח בכלא רגשי-נפשי ולכן לא מתאפשרת התפתחות וצמיחה.


להסכים לצמוח מכאב ופחד

מרפא, פותח חסימות ומשחרר לחופשי...


אז מי אמרה כאבי צמיחה ולא קיבלה? :)לחצי כאן כדי לקחת את השאלון החינמי: האם בחייך טראומה שמנהלת אותך?


לחצי כאן כדי לקחת את השאלון החינמי: האם בחייך את מרגישה חופשיה?לחצי כאן כדי לקבל מסר אישי-

מה חוסם ומעכב אותך כרגע?Commentaires


bottom of page