top of page

כאב של שקר או כאב של אמת
כשנשמה מגיעה לעולם ומשאילה לה גוף פיזי היא מתכסה קליפות קליפות, תבניות תבניות ופרדיגמות של התרבות והחברה שבה היא נוכחת

עם השנים הנשמה מבקשת להגשים את יעודה וביטוייה הייחודים לה

ולהתקלף מקליפות הפרסונה שאיננה היא כאשר זהויות עצמיות ישתנו אף גם הן.


כשישנה הקשבה ללב (לבת הקול)

הלוחשת לחישות מעודנות של חסד ההגשמה תבוא לידי ביטוי בדרכים טובות וזורמות

באם לא, הנשמה לא ממש תניח והמסע עלול להיות בדרכי חתכתים, מאבקים וייסורים.


לא פשוט להתקלף מהידוע והמוכר

ולדבוק באמת המתבקשת להיות

ולעתים היא מצריכה לעשות שינויים משני תודעה וחיים כי כל הפואנטה כאן היא התפתחות וגילוי של מי שאנו באמת לאותה העת המתקיימת ולהשפיע הלאה...


בשני המקרים אין הדבר פשוט...


אך עדיף לכאוב כאב של אמת מאשר לכאוב כאב של שקר


לקבלת השאלון החינמי- האם את חיה חיים אותנטיים ובהגשמה עצמית?


Comments


bottom of page