top of page

כוחה של בחירה חופשית

כוחה של בחירה חופשית אינה מגיעה מהמקום האוטומטי ומתבניות המתקיימות בנפש (דפוסים ואמונות)


נביעת הבחירה החופשית האמתית היא מהנשמה/מהאני העליון שרואה ממעוף הציפור את התמונה הרחבה של המסע האנושי-נשמתי


היא היא היודעת מה לטובתך ולטובתך העליונה


האגו לא תמיד מסכים ורוצה בכך ומה גם, שהאגו לא אחראי על היצירתיות והחיוניות חיים.

הקשבה לכל החלקים המתקיימים לאותו זמן מאפשרת הכוונה ודיוק
Comments


bottom of page