top of page

כמיהתו של לב אוהב

המערך הרגשי והבין-זוגי חובה

בתוכו אכפתיות, קשב, אותנטיות ואינטימיות אשר בונה יחסי אהבה, אהבת אמת


כל שאר קשרים זמניים לאורך זמן (מין מזדמן, יזיזות, תאוות יצרים)

חוסמים, כולאים ומסמאים את הלב


כי הרי שכמיהתו ומהותו של הלב

היא אהבה טהורה ומערכת יחסים המושתת על אמת ואותנטיות,

חשיפה כנה של הנפש ולא רק של הגוף, כי הרי זה מה שבונה

קרבה ואהבה


ולכך יש צורך בתבלון של קצת-הרבה😄 מכל דבר;

אינטליגנציה רגשית,

אינטליגנציה ארוטית

והרצון להתפתח נפשית ורוחנית לצמוח יחד באהבה חופשית


Comments


bottom of page