top of page

כנפי השכינה

כשאתה סוגד לכל דבר שהוא מחוצה לך

(גורו, דת, אדם, רשתות חברתיות ושאר מדיה וכו') עשית לך עגל זהב


כשאתה מחכה לסמכות חיצונית שתגיד לך איפה, למה ומתי הרי שהתרחקת מהסמכות הפנימית שלך


וכשאתה פונה החוצה כדי שימלאו אותך

התרחקת ממך


כי הרי שאתה כבר מלא ושלם גם אם ריקנות, צימאון ועצלות הרוח צפים בך

הרי שכולם בנייך וחלק ממך

אך הם אינם אתה

והכל בסדר...כי להכל יש מקום

רק שים לב

שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פנייך


הבורא בך והבריאה גם היא

בריא, שלם ונוכח....אל תברח...תנכח (על כנפי השכינה)

באמת! ולאו באשליה

Kommentare


bottom of page