top of page

כשהתלמיד מוכן המורה מופיעכל הפעמים שתלית באחר את אושרך

גרמו לך להתעורר לקיומך


כל הפעמים שנאחזת ואחזת אפשרו לך

עוד חופש מחייה

כל הפעמים שפחדת ומחרדה השתתקת

לימדו אותך חופש תנועה ותורת הזרימה


כל הפעמים ששלטת ביד רמה

התגלו כהתחזות על הנשיות ועוצמת הרכות


כל הפעמים שאמרת כן כשהתכוונת 

להגיד לא לימדו אותך נאמנות וגבולות

כל הפעמים שהיית בדכדוך דיכאון ומנותקת מהגוף

חיברו אותך למקור, לנשמה דרך מצפן הרגשות והתשוקות


כל מה שחשבת שהיית היתה אשליה אחת גדולה וסיוט שממנו התעוררת


את, תלמידה של החיים

אולי לא תמיד היית מוכנה

ללמוד את השיעורים שלך הם מביאים

אבל תמיד תמיד, המורה הופיע

שום שיעור לא היה מיותר

ואיזה יופי שהתעוררת במוקדם 'ולא במאוחר'


בוקר טוב עולם

Comments


bottom of page