כשהתלמיד מוכן המורה מופיעכל הפעמים שתלית באחר את אושרך

גרמו לך להתעורר לקיומך


כל הפעמים שנאחזת ואחזת אפשרו לך

עוד חופש מחייה

כל הפעמים שפחדת ומחרדה השתתקת

לימדו אותך חופש תנועה ותורת הזרימה


כל הפעמים ששלטת ביד רמה

התגלו כהתחזות על הנשיות ועוצמת הרכות


כל הפעמים שאמרת כן כשהתכוונת 

להגיד לא לימדו אותך נאמנות וגבולות

כל הפעמים שהיית בדכדוך דיכאון ומנותקת מהגוף

חיברו אותך למקור, לנשמה דרך מצפן הרגשות והתשוקות

כל מה שחשבת שהיית היתה אשליה אחת גדולה וסיוט שממנו התעוררת


את, תלמידה של החיים

אולי לא תמיד היית מוכנה

ללמוד את השיעורים שלך הם מביאים

אבל תמיד תמיד, המורה הופיע

שום שיעור לא היה מיותר

ואיזה יופי שהתעוררת במוקדם 'ולא במאוחר'


בוקר טוב עולם