top of page

לאן אנו נעים כאנושות?לפני כל פריצת דרך והתעלות אנרגטית ישנו כיווץ שמנסה להיאחז ולהתנגד להתעלות

אך לאחר הכיווץ ומתוכו ולפי חוקי הבריאה, הוא מתפוצץ ואנרגיה חדשה נכנסת/יורדת ומגיעה, ממש כמו תינוק המתפררג מתוך תעלת הלידה המכווצת והצרה והמתפרץ לחיים הארציים.


זה מה שאנחנו חווים ממש בימים אלו!!

המתח עולה וזה מורגש....

מתוך ההתעלות וההתמרות האנרגטיות

מתוך הדרמה והטראומה הן האישית והן הקולקטיבית,

אנו נעים לעבר הזהות האמתית שלנו

וכתוצאה מכך יש לנו כיום יותר גישה לעולם הרוחני

כלומר לא ניתן להתחבר ולדעת מי אנחנו באמת לולא החיבור לרוח.


החיבור שהוא מעבר להיגיון

מעבר לרציונל

מעבר לאינטלקט ולאגו

ומעבר לפיזיקה שלנו (מטפיזיקה).


יחד עם זאת אנו נדרשים יותר מתמיד ובו זמנית להיות מחוברים ומאוזנים בין שמים וארץ.

בין החלק האלוהי והרוחני לבין החלק הארצי,

בנוסף לעשות בנו איזון בין נקבי וזכרי.

העידן הזכרי הוא האלמנט שקשור לרציונל, לתכנון והוצאה לפועל

החלק הנקבי הוא החלק האחראי על ההכלה הרגשית, ההוויה והיצירה יחד עם ההשראה.


איזון בתקופה הנוכחית היא מילת המפתח כיוון שהאנרגיות באוויר ובקולקטיב רעילות, ומציפות בנו את החלקים החשוכים בנו המבקשות שנביא אותם לריפוי של אור.

העולם והטבע מתנקים למען שימור האיזון וכך גם מתבקש מאיתנו.


כיצד לשמור על איזון

וכיצד להתעלות מבחינה רוחנית

בקישורים המצורפים:

בין חושך לאור


מהי רוחניות?


הגיג כתיבה

אם בחייך תוהו ובוהו ודאגה

Komentarze


bottom of page