לאן נעלמתי ?


האדמה שבי ביקשה מנוחה

התייתמות מעשייה

שחרור וכניעה

האדמה שבי שמטה מגידוליה

וכעת נחה על זרי הדפנה

האדמה שבי

מתעברת בזרעים

ובקצב שהיא מורה

ותצמיח שורשי גדולה


מתחתית האגן

היא לוחשת לי

לך אני זורעת

שדה של מנוחה ונחלה

שפע, רווחה, מלאות ושלווה