top of page

לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוחבמשך שנים רבות, עידנים אפשרנו לאינטלקט לקחת פיקוד על כל תחום בחיינו. הרגשנו מעמסה וכובד מסוים לקבל החלטות מתוך הקונפליקטים שנוצרו במערכת האמונות.

מכיוון שזהו לא תפקיד של המוח והאינטלקט להחליט בחירות מיטביות ואף גורליות אלא תפקידה של הרוח, תחושת הבטן הקרויה אינטואיציה.


האינטואיציה אינה בהכרח קשורה לרגש כזה או אחר וגם לא מופעלת ממנו

אך היא יותר כמו מערכת ניווט.

היא התודעה והמודעות של הלב הער והנוכח.


את הרוח לא ניתן להסביר ברמה השכלית וגם לא ניתן להחזיק בה.


ההתעוררות האמתית מתרחשת מעבר לספקות ולרציונל.

הרוח תפקידה להנהיג את החיים הארציים והגשמיים.

היא הגוברת ומקדשת את החומר.

לולא הרוח והקשבה לה, האישיות והאגו

יהיו ללא משמעות וינועו מתוך ריקנות ועל אוטומט.

בכל בחירה, תנועה והחלטה יש לקחת בחשבון בראש ובראשונה את הרוח,

את האינטואיציה שמכוונת.


חיים מתוך האינטואיציה הם חיים שונים בתכליתם מחיים שמנוהלים על ידי האינטלקט.

האינטלקט והרציונל תמיד יחפשו אחיזה ואישורים במציאות החיצונית כיוון שהוא אף פעם לא שבע.

הם עלולים להוביל את האישיות לדפוסי שליטה והתמכרות,

מכיוון שהוא אף פעם לא יהיה בטוח ומלא באופן שלם.

חיים מתוך האינטואיציה לעומת זאת,

יחוו כחיים שלמים רגועים ובביטחון קיומי שמונע מבפנים כיוון שהרוח ממלאה את החומר/ הגוף, המנטל והנפש.מילים נרדפות לרוח-

אינטואיציה, בת קול, נשמה, תחושת בטןאז איך מתחברים לרוח ולעוצמה האינטואיטיבית?


האינטואיציה לא זועקת או צועקת בד"כ, אלא לוחשת דרך בת

קול לא הגיונית/לא רציונלית, היא עוקפת את המימד השכלי

ומורגשת דרך תחושת בטן שלא ניתנת להסביר.

היא קרויה גם החוש השישי...


1. נשימה וחיבור לגוף(לב) נשימות עמוקות מהסרעפת ולאחר מכן קרקעי את עצמך בדמיון מודרך שתחת כפות הרגליים את שולחת שורשים עמוק לאדמה שמתפרסים ונטעמים בתוכה. עשי זאת גם מעצם הזנב - (צ'אקרת הכתר).


2. הקשבה

אפשרי לעצמך במהלך היום לתרגל הקשבה לנשמה/לרוח.

תשאלי את הנשמה שלך מה היא היתה רוצה בשבילך כרגע? למה היא זקוקה?


3. מדיטציה

להקשיב לשקט ולדממה כך שזה יוצר השקטה של רחשי הרקע הפנימיים והחיצוניים. מדיטציה מייצרת מרחק ומרחב על מנת שהקול הפנימי ישמע.


4. תרגול האינטואיציה בבחירות

בכל החלטה תרגלי את תחושת הבטן.

תשאלי את הגוף/ הרוח/ הנשמה שלך מה היא היתה בוחרת.

אל תאיצי בתשובה ושימי לב אם התשובה מגיעה מהרציונל והאינטלקט

או מהגוף/נשמה.


5. כשאת מקבלת תשובה

שימי לב מה הגוף אומר לך ככן ומה הוא אומר לך כלא.

התחושות בגוף אמורות להיות שונות.

בד"כ לא יחווה ככיווץ בבטן או בגרון

וכן יחווה כהתפשטות, תחושת התרחבות, ונשימה שנפתחת

נשימה=נשמה


זכרי שהאינטואיציה מחוברת בקשר ישיר לנשמה שלך והיא המכוונת

את המסע שלך כאן.


מוזמנת לשתף בתרגול....

בהצלחה!Comments


bottom of page