top of page

לא תנום ולא תישן

אתמול לקחתי לי משקה אלכוהולי בתוך כוס שנועדה למשקה אלכוהול ושמתי לב שהיתה בה סדק

ולו יכולתי שלא לחשוב על כך

שסדקים ומשברים בחיים הם דרכו של הבורא להכניס עוד אור לכלי שלנו


ויש הרגישים יותר למשברי החיים

וביניהם המפחיד והמטלטל ביותר- הלילה האפל של הנשמה...

אך אני קוראת לו הלילה האפל של האגו המדיר שנת ישרים.


כן ...טרנספורמציה מתוכננת ומשוכללת של האני העליון המנהל את כל משחק החיים בפלנטת ארץ

ומי שחווה את הימים הללו הם אינם נעימים בלשון המעטה


ממש סערה בלב החיים המציפה והדורשת להיפרד להתנתק ולהשתחרר ממה שכבר לא משרת את מסע הנשמה בחיים הפיזיים...


יש לקבל את הריפוי העוצמתי בנחיתה כמה שיותר רכה ובחמלה

ולחבק חזק חזק את הגרסה הצעירה והבוגרת שבפנים;

הילדה הקטנה,

הבוגרת

וזקנת השבט


התעוררות וניעור מבורך מכוח וחסד עליון...


מי שמתעוררת כעת (וכולנו תמיד בתהליך)

לא תנום ולא תישן


עליית מדרגה...

שיהיה בשעה טובה


לקבלת השאלון האם את בחוסר איזון רגשי וקבלת עזרה נוספת לחצי כאן

Comments


bottom of page