top of page

לבחור נכון
כל החלטה שאנו עושות

מקרבות אותנו או מרחיקות אותנו מעצמנו


איך תדעי מה לבחור?

דרך התשובות שתקבלי מהגוף...


הכן או החיובי ירגיש לך קליל ופתוח

הלא והשלילי ירגיש לך מכווץ וסגור

שימי לב לתחושות הגוף


בנוסף את יכולה לשאול

איזה פתרון/תשובה/בחירה מאיר/ה אותי?


את בוחרת לפי האמת המתקיימת בך

בכל עת

נהגי ברכות

היי בנוכחות

הרפי גופך

והיי בהקשבה לליבך


שום מניפולציה שתעשה לא תחזיק מים

שום דבר שהוא לא קוהרנטי עם טובתך העליונה לא ישרוד

כיוון

שגופי הרגש דבקים רק באמת

היי אותנטית בכל עת

וזכרי

שאין טעויות ובעיות

יש רק הזדמנויות והתנסויות


לחיי התמימיםות ודוברית האמת


מקדישה את השיר :
Komentarai


bottom of page