לב סגור אל מול לב פתוח
אל תלכי שולל מול הנפש הפולטת מולך רסיסי סערה

והעוטה קליפות, התנגדויות ומיסוכי אגו

ואל תסכימי להרעיל את גופך במילים כעוסות וכאוטיות

שנזרקו לעברך

ראי אותה

כנפש רכה הזועקת לאהבה ולחופש תנועה מהסבל של עצמה

הרכיני ראש למולה

וקחי אותה אל השקט, ההקשבה ואל הלב הפתוח

שרק מחכה לחום ואהבה


כשלב סגור וחבול פוגש לב פתוח

הוא יכל אז להרגיש בטוח , לנשום ולהיפתח לריפוי...

ואז גם להרגיש את האהבה שהוא