top of page

להוריד מסכה ולהרבות בשמחה
ההשתוקקות של כולנו להיות

מי שנועדנו להיות.

הכוח והאנרגיה של פורים

מגיעה מהפשטות

לכן לפשוט תחכומים למיניהם, מסכות, מניפולציות ושאר ירקות של הפרסונה מזכה את הנפש באורות, מלאות ושמחת הלב הלא מותנית ולחיות חיים אותנטיים ונאמנים ללב.


בפורים ישנה הזמנה להתגלות

כפי שהינך,

להיות כמו תנועת

המגילה (תנועת מגל)

אשר מפשיטה אותה מכל כסות, הבל קיפולים וכיווצים

והגילוי (מגילה) של עצמך לעצמך יתגלה וישפיע לטובתך ולטובת סביבתך


כי הרי שחיי חופש וחירות מגיעים מחיים שלא מנוהלים מבחוץ אלא מהפנים וכאשר הפנים מופשט, חשוף וישיר קודם כל לעצמך

הינך מתהלכת בעולם כריבונית על ובחייך ושמחה בחלקך.


ככה כמו שאת...


'אשרי העם שככה לו'


שאלות תרפויטיות שאת מוזמנת לשאול את עצמך:

1. איזו מסכה תרצי להוריד השנה ממך?


2. מה לא אותנטי בחייך?

ובאילו מקומות בחייך את מרגישה שאת שמה מסכה? ומדוע?


3. האם התנועות שבחייך הם על פי- פיך וליבך שווים?


4. אם היית יכולה לבחור תחפושת אחת אשר לא תלויה בכסף או בביקורת ושיפוט מבחוץ ומעצמך,

איזו תחפושת היית מבקשת לעצמך ומדוע?

האם זו תחפושת שאת יכולה לתרגל אותה ביומיום שלך?

מול מי תתקשי לשים את התחפושת ולמה?


לעזרה נוספת:


לקבלת השאלון האם את חיה חיים אותנטיים?- לחצי כאן


לקבלת השאלון האם את חיה מתוך חופש ואהבה?- לחצי כאן

Comments


bottom of page