top of page

להקים שכינה מעפר

כשנשמה בגוף פיזי בוחרת בחיים

צבא השמיים וצבא הארץ מתגייסים

כולם להחיות ולתמוך בבחירה

ולהקים שכינתה מעפר

גם

כך גם

כל דמות בחייך

מראה לך את הדרך

לחזור בחזרה אליך

הביתה...

ללב..

לאהבה!

Comments


bottom of page