top of page

להרהר כדי להתעוררהמילים שלנו מעצבים

את המציאות הפנימית שלנו

והמציאות שלנו מוקרנת לנו בעולם החיצוני שלנו,

ממש כמו תוכנה של מחשב

המראה את הנתונים והתוצר של התוכנה על הצג. 

המילים שבהם אנחנו משתמשים מעצבים את טריליוני התאים בגוף שלנו

לכן חשוב לברור ולבחור את אוצר המילים שלנו

איך זה עובד בגוף מבחינת מרכזי האנרגיה בגוף?

לדוגמא:

בצ'אקרה הראשונה -בסיס - נמצא אוצר מילים הקשור להישרדות שלנו, לשייכות השבטית שממנה הגענו, 

בצ'אקרה השניה -מין- נמצא מילים המקושרות למערכות יחסים בחיינו ונושאים של שליטה וכסף

בצ'אקרה השלישית - מקלעת השמש - נמצא מילים המשויכות לבעלות וחזקה 

וכן הלאה...


כשמישהי משתפת אותי בטראומה או פצע פיזי, רגשי/נפשי היא למעשה מספרת לי לאלו מחשבות ואמונות היא יצרה בסיפור חייה בנוסף למה שנאמר לה...כי כל מילה יש לה תדר, תנועה שהשפיעה ויצרה שפה על הגוף נפש ובנוסף השפיעה על האנרגיה הקולקטיבית


לכן יותר מכל עלינו להרהר במילים שלנו ובתגובות שלנו. 

האם הם יעצימו ויבריאו או ירמסו...


תמיד יש בחירה...

לבחור בתגובה שנעה מחסר ופחד

או מתנועה של אהבה וחמלה

או לא לבחור לעת עתה ולהישאר בהרהור עד שתגיע בהירות מודעת 


שפת הנשמה איננה שפת ההיגיון או שפת השכל

שפת הנשמה היא השפה של הרוח

היא פואטית ומלאה בחסד טהור

שפת הנשמה היא שפת האור

היא תמיד מעצימה ומחזקת


מגיע איזשהו שלב בחיים שאת צריכה להחליט מה את מעבירה הלאה. 

סבל או בינה? 


אז במה את בוחרת?


חומר למחשבה...תרתי משמע


Comments


bottom of page