להתרחק כדי להתקרב
קחי את הזמן

להתרחק מהכל ולהתקרב אל עצמך.

מותר לך!


הריחוק מאפשר להכרה להשתחלף

בבהירות לפעימות הלב הער והנוכח המרחיק ומנדף רעשי רקע ואגו


נפרדות מהאחר במידתיות הוא

גבול בריא שאת יוצרת המעניק לך עוד חופש ותיאום שדות ברורים למול העולם.

אל תדאגי,

את תדעי מתי לחזור


מותר להתרחק ולנשום...

לך ולאחר, המשקיף והמשתקף