top of page

לחיי התמימים ודוברי האמתלחיי התמימים והתום

לדוברי האמת

וללוחמי האור


אין משפחה

יש מעט חברים

ולרוב הם אוהבים להיות לבד


הם מרגישים שהם אינם מובנים,

ושלפלנטת ארץ הם לא שייכים


הם נאמנים לליבם

אינטואיטיביים ורגישים מאוד

ואינם יכולים לסבול עוולות למיניהם


הם מכבדים את כל צורות החי

ולרוב הם צמחונים/טבעוניים


הם לא ילכו בדרך הנורמה

כי הנורמלי זה הלא שפוי מבחינתם

לרוב הם יבחרו ברוח על פני החומר ורוב הזנתם היא מהרוח


הם ילחמו למען זכויות האדם,

חירות הפרט

ולא יכפו את עצמם ואמונתם על אף אחד


הם באו לפלנטת ארץ לזעזע את אמות הסיפים של העולם הישן, העולם שחי בנפרדות שדוגל בהישגיות, בצע ושליטה

הם באו לתמוך באמא אדמה ובאחדותה

ולהעלות את התדר האנרגטי בתמיכה איתה


'לחיי התמימים

ודוברי האמת

ואת כל החיים את חייהם באמת

שזוכרים את השמש

ונוגעים באור

שיודעים אהבה שאינה בת חלוף'.....


כן ירבו עוד כמותם...

Comments


bottom of page